Site announcements

Vzorové titulné strany záverečných prác

Vzorové titulné strany záverečných prác

by Jozef Kirchmayer -
Number of replies: 0

Spoločná informácia ku všetkým šablónam záverečných prác:
Upozorňujeme študentov, že vzorové titulné strany (šablóny) sú určené pre ročníky, ktoré v tomto akademickom roku končia štúdium. V šablónach sú zvýraznené (červeným písmom) časti, ktoré musí študent personalizovať pre svoju tému (téma, školiteľ, anotácia z zadaní, abstrakt, ...) a následne zmeniť písmo na čierne. Všetky ostatné časti sú predpísané a NESMÚ sa meniť (napr. v prácach bude všade Bratislava, a pod.). 


AK STE SI STIAHLI VZOROVÉ TITULNÉ STRANY UŽ MINULÝ AKADEMICKÝ ROK, OPRAVTE SI NA TITULNEJ STRANE ŠTUDIJNÝ ODBOR !!!


Vzorové titulné strany sú rozdelené podľa stupňa štúdia a študijného programu: